Andre muligheder

Andre muligheder

Lukkede kurser
Vi tilbyder også alle vore kurser som lukkede kurser. Det vil sige, at din skole eller kommune fylder et helt kursushold, og så kommer vi til jer og afholder kurset. Her sørger skolen/kommunen selv for at arrangere IT-lokale og forplejning.

Konsulentbesøg
Vi kommer gerne ud som konsulent. Her vil du/I have os på ”tomandshånd”, og vi tager udgangspunkt i lige præcis jeres ønsker og behov. Vi kører ud for minimum tre timer.

Fjernsupport
Vi kan fjernstyre brugerens skærm og derved nemt guide og vise funktionalitet i vores programmer, uden at være fysisk til stede. Dog kan der være enkelte citrix-miljøer, hvor dette ikke er muligt.

Har man behov for et mini-kursus på under 3 timer, kan man bestille en bestemt tid til fjernsupport. Vi ringer så op til aftalt tid. For at denne support skal blive så effektiv som mulig, er det vigtigt, at kursisten forinden sørger for at samle spørgsmål, og maile dem til konsulenten på forhånd.

Rent a chair/Lej en stol (skemalægning) 
En mulighed er, at man kan komme hos os et antal timer og arbejde med egne data. Forløbet vil blive en vekslen mellem selvstændigt arbejde og hjælp fra en servicekonsulent.

Sanne Køppen