IST er SKI-leverandør

IST er SKI-leverandør

IST løsninger på SKI

Staten og Kommunernes Indkøbsservice (SKI) laver indkøbsaftaler, der samler indkøb på tværs af det offentlige og afløfter udbudspligten. Dermed opnås større besparelser og bedre betingelser. Samtidig sikrer brugen af SKI's rammeaftaler, at offentlige institutioner kan købe bestemte varer eller ydelser fra en afgrænset række leverandører uden at være nødt til at gennemføre et EU-udbud. 

Her kan du se, hvilke kerneydelser og tillægsydelser, som IST tilbyder via SKI. Alle Tabulex Applikationerne er også at finde på SKI.

Tabulex Institution

Tillægsydelser til Tabulex Institution

F1 - Analysemodul
F2 - Dagpleje - Administration
F3 - Dagtilbud Personale
F4 - Dagtilbud forvaltning
F5 - Dagtilbud - Fremmøde og aktiviteter
F6 - Læreplaner

Tabulex SFO Kommunikation

Tillægsydelser til Tabulex SFO Kommunikation

F1 - SFO Personale

Tabulex Dagtilbud Kommunikation

Tillægsydelser til Tabulex Dagtilbud Kommunikation

F1 - Dagtilbud Personale
F2 - Dagtilbud Forvaltning

Tabulex Trio Tjenestetid

Tillægsydelser til Tabulex Trio Tjenestetid

F1 - Fagfordeling
F2 - Fix & Flex
F3 - Fleksible Skemaer
F4 - Skemalægning

Tabulex TEA Elevadministration
Tillægsydelser til Tabulex TEA Elevadministration

F1 - Elektronisk Skolebestyrelsesvalg
F2 - Webindskrivning
F3 - Afgangsbevisarkiv
F4 - Ekstrakt
F5 - Brobygning
F6 - Tilbagemelding

IST UDDATA+

 

 

Bettina Sudergaard