Nyt om Tabulex Vikar

Nyt om Tabulex Vikar

Nyt om Tabulex Vikar

20 / 12 - 2019

Tak for i år
Et spændende og meget travlt år går på hæld. Vi sender jer i den forbindelse en stor julehilsen med tak for året, der er gået.

Hvad er status på drift af  Tabulex Vikar?
Allerførst vil vi gerne beklage de mange driftsforstyrrelser og den manglende stabilitet, som vores nye Tabulex Vikar har haft i 2019.

Efter en turbulent start på Tabulex Vikar i uge 43 havde vi en periode med relativ stabil driftssituation. Desværre har vi den seneste måned igen haft store driftsudfordringer efter idriftsættelse af to separate releases af ny funktionalitet.

Siden onsdag den 11. december har vi været tilbage i en velfungerende driftssituation på Tabulex Vikar, og mere end 4.000 unikke brugere har dagligt uden nævneværdige svartidsproblemer kunnet håndtere fravær og vikardækning i løsningen.

Vi har sat alt ind på at sikre, at vi kan bevare den stabile driftssituation, så I kan være trygge ved at anvende Tabulex Vikar. I kan altid finde aktuel status på drift i IST her: https://www.ist.com/dk/drift.

I onsdags foretog vi en succesfuld opgradering af løsningen, så den bedre kan skalere, når der kommer flere brugere på efter nytår.

Vi lytter til jeres ønsker 
Jeres gode tilbagemeldinger er årsag til, at vi har valgt at omprioritere vores arbejde med løsningen, så vi giver jer det, I efterspørger mest, før noget andet.

Vi ved, at mange har et stort ønske om en widget til visning af dagens fravær i Aula. Da Aula ikke selv har planer om at udbyde denne visning, har vi valgt at prioritere udvikling af denne frem for andre funktioner.

Vi fik i onsdags lagt første version af visning af Dagens Fravær i produktion, og den er allerede nu tilgængelig som en widget i Aula. I næste version som efter planen kommer sidst i januar, vil vi kunne vise de konkrete skemaændringer som følge af dagens fravær. Dagens Fraværs widget til Aula kommer til at koste 2.016 kr. pr. år pr. skole. Vi tilbyder, at I kan afprøve Dagens Fravær tre måneder uden beregning.

Desuden efterspørger I muligheden for notifikationer/sms til vikarer og vikartilgængelighed samt muligheden for, at løsningen selv giver et vikarforslag. Derfor har vi også opprioriteret opgaver i forhold til Vikarlæggeren Pro, der netop indeholder disse funktioner. Vi er i øjeblikket i pilotdrift med løsningen på 7 skoler. Denne løsning kan tilkøbes, og vi forventer, at vi er klar til drift i februar 2020.

Ovennævnte ændring i prioritering af ønsker betyder, at følgende større funktioner vil blive leveret således:

  • Lønsynkronisering vil være klar senest den 30. marts 2020
  • Udbygning af vikarforslag er klar senest den 30. marts 2020
  • Synkronisering af opgaver fra Trio, der udløser fravær (kursus, lejrskoler),  er klar inden næste skoleår.
  • Gårdvagtskema er klar inden næste skoleår.  

 Vi håber på jeres forståelse for denne omprioritering, og vi glæder os til at give jer de funktioner, I ønsker.

AULA
Vi gør opmærksom på, at IST ikke har modtaget betaling fra KOMBIT i forbindelse med de store udgifter, som vi har haft til udvikling af den nye vikardækning og de andre snitflader m.v. til AULA. 

Overførsel af skemaoplysninger 
Hvis I har ønske om at få skemaoplysninger overført til andre leverandører, fx Min Uddannelses ugeplan widget, er I velkomne til at kontakte os og tilkøbe en snitflade hertil.

Kontakt os
Hvis I vil vide mere, er I som altid velkomne til at kontakte os på support@tabulex.dk.

Vi ser frem til det fortsatte samarbejde med jer i 2020 og ønsker jer alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.