Personale

Personale

Læreplaner løfter fagligheden

De pædagogiske konsulenter og pædagogerne oplever, at læreplanerne er med til at vise andre, fx forældrene og forvaltningen, det pædagogiske arbejde, der sker i daginstitutionen.

Læs om Læreplaner

Overblik over aktiviteterne i SFO og Klub

Løsningerne til SFO og Klub reducerer arbejdsbyrden for lederen og personalet og er med til at sikre et godt overblik over alle daglige aktiviteter.

Læs om produkterne til SFO og Klub

Smidig proces for ansatte i grundskolen

Løsningerne til grundskolen er med til at sikre, at regler og procedurer følges. De udgør fundamentet for en smidig arbejdsproces for skolens medarbejdere og ledelse. 
 

Læs om produkterne til grundskole