Status på Tabulex Vikar

Status på Tabulex Vikar

Status på Tabulex Vikar

12 / 12 - 2019

Tak for god feedback
Først og fremmest en stor tak til alle jer, der giver os god og brugbar feedback om Tabulex Vikar. Det betyder rigtig meget for os, at vi har en god dialog med brugerne, så vi kan give jer den bedste løsning at arbejde med.

Hvad er status?
I IST har vi i de sidste 14 dage desværre haft store driftsudfordringer med Tabulex Vikar. Driftsforstyrrelserne stammer fra to separate releases af ny funktionalitet, hvor vi i begge tilfælde desværre har introduceret fejl/forlængede svartider på et i øvrigt velfungerende system.

Onsdag den 11. december var vi tilbage i en velfungerende driftssituation på Tabulex Vikar, og 4.150 unikke brugere har uden nævneværdige svartidsproblemer kunnet håndtere fravær og vikardækning i løsningen.

Vi har sat alt ind på at sikre, at vi kan bevare den stabile driftssituation fremadrettet, så brugerne kan være trygge ved at anvende Tabulex Vikar. Du kan altid finde aktuel status på drift i IST her: https://www.ist.com/dk/drift.

Vi lytter til jeres ønsker
Jeres gode tilbagemeldinger er årsag til, at vi nu vælger at omprioritere vores arbejde med løsningen, så vi giver jer det, I efterspørger mest, før noget andet. 

Vi ved, at I har et stort ønske om en widget til visning af dagens fravær i Aula. Da Aula ikke selv har planer om at udbyde denne visning, har vi valgt at prioritere udvikling af denne frem for andre funktioner. Fraværs-widget til Aula kommer til at koste 2.016 kr. pr. år pr. skole.

Vi sigter mod at idriftsætte visning af Dagens Fravær omkring årskiftet. Vi tilbyder, at I kan afprøve visningen i tre måneder uden beregning. 

Desuden efterspørger I muligheden for notifikationer/sms til vikarer og vikartilgængelighed samt muligheden for, at løsningen selv giver et vikarforslag. Derfor har vi også opprioriteret opgaver i forhold til Vikarlæggeren Pro, der netop indeholder disse funktioner. Vi er i øjeblikket i pilotdrift med løsningen på 7 skoler. Denne løsning kan tilkøbes.

Ovennævnte ændring i prioritering af ønsker betyder, at følgende større funktioner vil blive leveret således:

  • Lønsynkronisering kommer i Q1
  • Udbygning af vikarforslag kommer i Q1
  • Synkronisering af opgaver fra Trio, der udløser fravær (kursus, lejrskoler) er klar inden næste skoleår
  • Gårdvagtskema er klar inden næste skoleår.

Vi håber på jeres forståelse for denne omprioritering, og vi glæder os til at give jer de funktioner, I ønsker.

Aula
Vi gør opmærksom på, at IST ikke har modtaget betaling fra KOMBIT i forbindelse med de store udgifter, som vi har haft til udvikling af den nye vikardækning og de andre snitflader m.m. til Aula. 

Overførsel af skemaoplysninger
Hvis I har ønske om at få skemaoplysninger overført til andre leverandører, fx Min Uddannelses ugeplan-widget, er I velkomne til at kontakte os og tilkøbe en snitflade hertil.

Kontakt os
Hvis du vil vide mere, er du som altid velkommen til at kontakte os på support@tabulex.dk.