Trio NYT Grønland (23/2-21)

Trio NYT Grønland (23/2-21)

Trio NYT Grønland (23/2-21)

23 / 2 - 2021

Trio version 2.20.1 er frigivet

Vi har desværre haft nogle tekniske udfordringer med Trio 2.20, men disse er nu løst med Trio 2.20.1.

Vær opmærksom på, at Microsoft Defender SmartScreen muligvis vil bede om en ekstra verificering, inden du opdaterer Trio til 2.20.1. Du kan roligt klikke på ”Flere oplysninger” og vælge ”Kør alligevel”. 

Denne opdatering indeholder generelle programoptimeringer- og forbedringer.

  • Ændring vedrørende overførsel af skema til oversigtsskemaet: I Trio 2.20.1 er der lavet en ændring, når du overfører skema til oversigtsskemaet. Hvis du markerer ”Vælg periode” vil ”Fra dato” altid være dags dato. 
  • Ændring af fraværsårsagen ”syg”: For at forberede Trio Grønland til på et tidspunkt at kunne overgå til vikardækning i Tabulex Vikar Basis, har vi ændret fraværsårsagen ”syg” til SY, som er betegnelsen for sygdom i Tabulex Vikar. 
  • Programfejl: Vi har desværre en fejl i Trio Grønland p.t., som gør, at alle linjefag er forsvundet fra fanebladet: Grunddata | Personale |Linjefag, ligesom det p.t. ikke er muligt at oprette nye linjefag. Linjefagene findes dog fortsat i Trio. De kan hentes i: Lister og forespørgsler | Personale | Linjefagsoversigt: Linjefagene forventes tilbage under linjefagsfanebladet ved næste opdatering, som er i maj.