Vejledninger - Tjenestetid

Vejledninger - Tjenestetid

Vejledninger

Her finder du vejledninger til Tabulex Trio Tjenestetid, Trio+/Fagfordeling samt Trio Fix & Flex.

Tip! Brug genvejen:  Ctrl + F til søgning

Download Trio
Kontakt vores support på support@tabulex.dk for link til download af Trio.

Trio Tjenestetid
Afregning af ekstraopgaver 
Afregning af ekstraopgaver med typen "Pædagog, eneansvar" 
Afregning af lejrskoletillæg
Afregning af løse vikarer
Afregning af ulempetillæg
Afregning for delt tjeneste
Barns 1. & 2. sygedag (KMD)
Dannelse & indberetning af månedsløn
Decimaltal på lektioner
Fraværsmelding i Trio
Fremskrivning af skoleåret
Fremskrivning baseret på timefordelings-lektionsplan (videovejledning)
Fremskrivning baseret på tjenestetid (videovejledning)
Genvejstaster
Grunddata
Grundskoleindberetning 2020, Folkeskoler
Grundskoleindberetning 2020, Frie Grundskoler
Import af fagdagsskemaer i Trio
Klargør Trio til Tabulex Vikar (del 1 af 2)
Klargør Trio til Tabulex Vikar (del 2 af 2)
Klassefravær
KMD FerieIND
KMD - overgang fra Silkeborg Data til KMD-løn
Kopiér ansættelsesforhold/Opret endnu et ansættelsesforhold
Opgørelse af lærer
Overførsel af 10 eller 14 dages skema fra Tabulex Skemalægning til Trio
Overførsel af fagfordeling fra Trio til Skemalægning
Overførsel af skema fra Tabulex Skemalægning til oversigtsskemaet i Trio
Pædagog med eneansvar, faste tillæg
Silkeborg Data - overgang fra KMD-løn til Silkeborg Data
Tjekliste til overførsel af fagfordeling fra Trio til Skemalægning
Tjenestetid 
Trio Brugeradministration, Central/Forvaltning
Trio Brugeradministration, Decentral/Skoler 
Vikardækning (oversigtsskemaet i Trio)
Årsopgørelse

Trio+ og Trio Fagfordeling
Oprettelse af genvej til Trio+ på Iphone eller Ipad
Oprettelse af genvej til Trio+ på smartphone eller tablet
Trio+ for medarbejdere
Trio+ for ledelse/administration
Trio Fagfordeling for ledelse/administration
Trio Fagfordeling for medarbejdere

Trio Fix & Flex
Oprettelse af genvej til Trio+ på Iphone eller Ipad
Oprettelse af genvej til Trio+ på smartphone eller tablet
Trio Fix & Flex, administrator
Trio Fix & Flex, medarbejder

Trio og Aula
Skemadata fra Trio til Aula

For vejledninger til Tabulex Vikar Basis se venligst her: https://istdk.infocaption.com/Home?gu.topicID%5B%5D=164

 

Charlotte Overbye