Vikar Basis for Triobrugere/vikardækkere

Vikar Basis for Triobrugere/vikardækkere

Vikar Basis for Triobrugere/vikardækkere

Målgruppe
Dette kursus henvender sig til dig, der er ansvarlig for vikardækning, lønafregning samt opsætning i Tabulex Vikar og Trio.

Formål
At give dig kendskab til hele processen i forbindelse med vikardækning, både i Trio og i Tabulex Vikar.

Forudsætninger
Kendskab til Trio og lokale retningslinjer for skolens vikardækning og afregning af vikaropgaver.

Indhold
Kurset veksler mellem dialog, gennemgang af Trios driftfaciliteter og kursisternes arbejde med cases på kursusfiler.

Vi arbejder bl.a. med:

  • Forudsætninger i Trio (herunder bl.a. fraværskoder, aktivitetskategorier, puljer og oprettelse af vikarer)
  • Oprettelse af fravær
  • Oprettelse af Anden Klasseundervisning (AKU)
  • Redigering af fravær
  • Oprettelse af opgaver
  • Vikardækning
  • Ændring i en vikardækning
  • Efterbehandling af vikaraktiviteter
  • Udbetaling af engangsydelser til vikarer
  • Ekstraopgaver til fast personale.

Pris m.v.
Du kan se pris, tidspunkter, adresse, varighed m.v. ved at klikke på nedenstående knap.

Se datoer og få mere info her

Lone Hasling Pedersen