Events

Digitalt brukerseminar 2020

Fra: 13 / 10 - 2020, kl 9:00

Til: 14 / 10 - 2020, kl 15:00

Hvor:

IST gjennomfører denne høstens brukerseminar på en digital plattform. Vi ønsker å være tilgjengelige for flest mulig og tilby dere et mest mulig tids-/kostnadseffektivt seminar. Alle fagsesjoner gjennomføres digitalt, noe vi håper vil gjøre det mulig for enda flere å delta. Dere vil få mulighet til utføre vanlige daglige gjøremål, samtidig som dere fra egen PC kan få spennende faglig påfyll fra IST.

Det blir fem fagsesjoner hver dag, med relevant og nyttig faginnhold rette mot forskjellige deler av IST Everyday. IST Ønsker å nå frem til alle våre kunder og har derfor satt opp fagsesjoner som rettes mot både BHG, SFO, GRS og VGS. Oversikt over fagsesjoner, innhold og hvilke fagområder de rettes mot kan du se i oversikten nedenfor.

Fagsesjonene blir ledet av to fagkonsulenter, og i alle sesjonene vil det bli lagt opp til at dere kan stille spørsmål via en chat, som enten blir besvart underveis eller blir tatt opp som eksempel og vist på direkten. 

I tillegg til de to fagkonsulentene som leder hver fagsesjon, vil det være mulighet til å kontakte fagkonsulenter innenfor alle områder begge dagene mellom kl 09:00 og 15:00. Dette kaller vi "Q&A dropin" og her kan du få hjelp til det du ønsker innenfor IST Everyday i løpet av disse to dagene.

Oversikt over fagsesjonene ser du nedenfor:

Agenda brukerseminar 

Pris: kr. 2000,- eks mva
Påmeldingsfrist: 30. september

Vi tar forbehold om endringer.

Påmelding