Events

Fra: 2 / 3 - 2021, kl 10:00

Til: 2 / 3 - 2021, kl 11:00

Hvor: Web-kurs

Det sendes ut en møte/teamsinnkalling via outlook til påmeldte deltakere

De som arbeider med fortrinns-søkere (fortrinn, min.språklig, individuell)

Fra: 3 / 3 - 2021, kl 14:00

Til: 3 / 3 - 2021, kl 15:00

Hvor: Web-kurs

Det sendes ut en møte-/teamsinnkalling via outlook til påmeldte deltakere

De som jobber med eller ønsker kjenne til noen utvalgte arbeidsoppgaver etter DSF vask og søknadsfrist

Fra: 4 / 3 - 2021, kl 10:00

Til: 4 / 3 - 2021, kl 11:00

Hvor: Web-kurs

Det sendes ut møte-/teamsinnkalling via outlook til påmeldte deltakere

De som arbeider med formidling av søkere til læreplass

Fra: 4 / 3 - 2021, kl 14:00

Til: 4 / 3 - 2021, kl 15:00

Hvor: Web-kurs

Det sendes ut en møte-/teamsinnkalling via outlook til påmeldte deltakere

Noen utvalgte arbeidsoppgaver etter DSF vask og søknadsfrist