Events

Fakturering barnehage/SFO - Webkurs

Fra: 24 / 11 - 2020, kl 13:00

Til: 24 / 11 - 2020, kl 14:00

Hvor: Digitalt

Gjennomgang av funksjonalitet som benyttes i forbindelse med faktureringen og uttak av diverse statistikk/tall etter en fakturakjøring.

Agenda

  • Beregningsgrunn / InntektID 
  • Regningsmottaker 
  • Inntekt 
  • Filtrert beregning 
  • SFO – 6%-regelen 
  • Søskenmoderasjon (antall barn) 
  • Reduksjon i avgift pga. Inntekt / gratis kjernetid (antall barn) 
  • Kost summert 
  • Fakturagrunnlag pr. enhet 
  • Plasserte barn bosatt i andre kommuner 

Påmeldingsfrist: mandag 23. November kl. 13.00. 
Avbestillingsfrist: fredag 19. november kl. 13.00. Avmeldinger gjøres via e-post til dag.leirstein@ist.com
Ved færre enn 5 påmeldte, kan WebKurset bli avlyst, og du vil da få beskjed om dette samme dag som påmeldingsfristen. 
Pris: kr. 490,- pr. pers. 
  
Hva er et webkurs? 
Et webkurs er nettbasert opplæring. Deltakere på webkurset ser kursholders PC, samtidig som dere hører forklaringen på hva som skjer. For å delta på et webkurs må du ha datamaskin tilkoblet internett, og med høytalere eller headset. 

Slik fungerer det 
Før kurset starter vil du via e-post få tilsendt en Teamslenke til webkurset. Denne lenken logger du på når webkurset starter.   Opptak av kurs er ikke tillatt. NB! Hvis du tidligere ikke har benyttet Teams, sørg for å teste/gå gjennom dette sammen med en kollega før webkurset. 
 
Påmelding