Forelder

Forelder

Enklere dialog og informasjonsflyt

Dialogen mellom skole og hjemmet er stadig viktigere. Tidligere hadde elevene med seg lapper hjem som skulle fylles ut og returneres. I vår digitaliserte verden kommuniserer vi via mobiler, nettbrett og datamaskiner, som er både enklere og raskere. Dessuten er det mer sannsynlig at informasjonen kommer fram. Hvis skolen til barnet ditt bruker IST Applications, gir det deg tilgang til nettopp slike muligheter for kommunikasjon. Dette omfatter applikasjoner som gjør det enkelt å søke om barnehageplass, velge fag og få tilgang til vurderinger og informasjon som gir deg et godt bilde av ditt barns kompetanse og utvikling – alt på ett sted, tilgjengelig via én enkel pålogging.

Det du trenger, når du trenger det

IST Applications er en web-basert løsning som via enkle og brukervennlige applikasjoner – tilgjengelige hvor som helst og når som helst – veileder og hjelper foreldre og elever i skolehverdagen. 

Alt på et sted

For deg som er forelder til barn i barnehage eller SFO, gir vi kontinuerlig tilgang til oppdatert informasjon, elektronisk oppslagstavle og planlagte aktiviteter for barnet ditt. Du kan enkelt gi beskjed til personalet  på enheten om for eksempel dine planer for levering og henting. Personalet kan fokusere på det som er viktig – barnet.

Du som har barn i skolen kan lett få innsikt i hvordan barnet utvikler seg i skolen. Du får tilgang til vurderinger, karakterer, fravær, og alt annet som er relevant for skolegangen til barnet ditt. Hvis du har flere skolebarn i kommunen, får du oversikt og tilgang til barnas informasjon fra én og samme innlogging! 

Som elev kan du enkelt logge inn og se oppdatert informasjon om skoleåret, timeplan, vurderinger, tilbakemeldinger, aktiviteter og annen informasjon knyttet til deg og din skole.

IST Applications gir både foreldre og elever et oversiktlig bilde som gjør hverdagen litt enklere, tryggere og mer effektiv.

Bedre kommunikasjon 

Med all informasjon tilgjengelig på ett og samme sted, er det enkelt for foreldre å holde seg informert samt involvere seg i barnets utvikling i barnehagen/skolen. 
I IST Applications finnes verktøy for økt dialog, mer interaksjon og bedre kommunikasjon. Med digitale hjelpemidler som SMS, E-post og forum, forenkles og forbedres kommunikasjonen mellom hjemmet og virksomheten. Dette er bra og viktig for alle. 

Enklere håndtering

Du som forelder kan enkelt håndtere en søknad, svare på tilbudet og takke ja eller nei til plass i barnehage/SFO. Du kan følge hele saken gjennom ulike prosesser. Våre applikasjoner forenkler prosessen for både administrasjon, enhet og foreldre.

IST APPLICATIONS FOR BARNEHAGE/SFO

Enkle og effektive verktøy på ett sted, noe som forenkler og sikrer informasjon og dialog mellom foreldre og barnehage/SFO.

Mer om Barnehage/SFO

IST APPLICATIONS FOR GRUNNSKOLE/VIDEREGÅENDE SKOLE

Alt du trenger å vite om skolegangen til ditt barn er tilgjengelig på ett sted – fra barnet skrives inn i første klasse til vitnemålet skrives ut. I løsningen får du en tydelig oversikt over alt du som forelder trenger å vite om dine barns skolegang. 

Mer Grunnskole/Videregående skole