IST Administrasjon

IST Administrasjon

IST Administrasjon gir effektiv prosess-støtte på alle nivåer. Produktet er en brukervennlig og rollebasert løsning som gir støtte i alle prosesser - hele veien fra årsplanlegging til daglig administrasjon på skolen, på SFO eller i barnehagen. IST Administrasjon gir bedre styring og datakvalitet, samtidig som løsningen forenkler det daglige arbeidet ettersom data registeres sentralt og gjenbrukes lokalt.   Prosessene sikrer at alle nødvendig data registreres i den prosess de oppstår, samtidig som de store og tunge prosessene er automatiserte.  

IST Administrasjon er tilgjengelig for elever, lærere & pedagoger, foresatte og ledelse & administrator. 

IST Administration finnes for virksomhetene:

Barnehage og SFO

Grunnskole

Videregående

Steinar Lien

Kontakt oss