IST Administrasjon

IST Administrasjon gir effektiv støtte på alle nivå. Produktet er en brukervennlig og rollebasert løsning som gir støtte i alle prosesser - hele veien fra årsplanlegging til daglig administrasjon i skole og barnehage.  IST Administrasjon gir bedre styring, bedre datakvalitet og samtidig forenkles det daglige arbeidet ettersom data registreres sentralt og gjenbrukes lokalt. Prosessene sikrer at alle nødvendige data registreres i den prosess de oppstår, samtidig som de store og tunge prosessene er automatiserte. IST Administrasjon er tilgjengelig for elev, lærer & pedagog, foresatte og ledelse & administrator.  

IST Administrasjon finnes for virksomhetene:

Barnehage & SFO

Grunnskole

Videregående