ISTs årsrapport 2017

ISTs årsrapport 2017

IST fortsetter å vokse

30 / 5 - 2018

– Planlegger å ansette minst en person i uken frem til 2020

2017 ble enda et finansielt bra år for edtech-selskapet IST som fortsetter å ta markedsandeler både i Norge og i øvrige hjemmemarked. Selskapet vokste med over 10 prosent, leverte 10 prosent i fortjeneste og har investert 70 millioner i nye produkter. Dette fremgår av årsrapporten til IST som blir publisert i dag. 

– I løpet av 2017 har vi økt vår allerede høye markedsandel for digitale løsninger for barnehage og skole, noe som føles fantastisk bra. En styrke med IST er at vi fokuserer på én ting – skolen. Det gir oss en unik kunnskap og erfaring som kreves av våre kunder, sier Tove Torstensson, Head of Business Region Norway. 

Investerer for fremtiden
I løpet av 2017 har IST vokst med ca 100 personer og har nå over 400 medarbeidere. Selskapet trådte inn i et helt nytt markedet, Tyskland, med oppkjøp av selskapet RDT. I løpet av året foretok IST fire ekstra oppkjøp. Deleierskap i Schoolido, Skolon og Jarocka i Sverige, samt oppkjøp av UDDATA i Danmark. Planen er å ansette minst én person i uken til 2020 og å fortsette å vokse, både organisk og med oppkjøp.  

– Alt tyder på fortsatt sterk vekst. Våre investeringer i både nye produkter og i nye selskap gjør at vi kan fordoble veksten i 2018. Så langt har vi gjort store investeringer for å oppnå resultat. Vi vil fortsette å investere for å kunne levere enda større verdi for våre kunder og brukere i fremtiden. Vi forventer å investere 100 millioner i nye produkter i 2018, sier Tommy Eklund, CEO IST.

Finansielle nøkkeltall for 2017

1 Omsetning 386 MSEK (351 MSEK)
Resultat EBITDA 36 MSEK (50 MSEK)
R&D-investeringer 70 MSEK (67 MSEK) 
Salgsvekst 10 % (7 %)

Viktige hendelser i året som har gått

1 Nytt samarbeid med Oslo kommune om skoleadministrativ løsning til kommunens 145 grunnskoler og 27 videregående skoler. Avtalens anslåtte verdi var 51 millioner kroner.
Fylkene i Norge ga edtech-selskapet IST fornyet tillit i å levere skoleadministrative tjenester til fylkenes videregående skoler. Kontraktsverdien inkludert opsjonen er estimert til ca 270 MSEK. 
Tove Torstensson overtok som ny Head of Business Region Norway i juli 2017.
IST trådte inn på det tyske markedet og kjøpte edtech-selskapet RDT, Ramcke Datentechnic GmbH, med kontorer i Neritz og Schmalkalden og med 40 ansatte.
Et helt nytt foretningsområde ble lansert, IST Home, med fokus på hjemmets rolle i læringsprosessen. I forbindelse med etableringen ble det åpnet et nytt kontor i Linköping.
IST innledet et ti års samarbeid med Linnéuniversitetet og investerte 10 MSEK i forskning innen digitale læringsprosesser.
Den skybaserte helhetsløsningen IST Everyday ble lansert, med edtech-produktene IST Administrasjon, IST Læring, IST Timeplan og IST Home. 

Vedlegg: Vil du lese hele årsrapporten, se her

For mer informasjon, kontakt
Tove Torstensson, Head of Business Region Norway, IST, tove.torstensson@ist.com, +47 91 80 91 22
 

Om IST
Med smarte løsninger og verdiskapende tjenester innen administrasjon, læring og timeplanlegging, hjelper vi skoler og barnehager med å møte deres utfordringer og gjør skoledagen enklere og mer effektiv for både elev, foresatte, lærere og skoleledere. ISTs hovedkontor ligger i Växjö, med øvrige kontor i Stockholm, Linköping, Oslo, Roskilde og Hamburg (Neritz). Selskapet har drøye 400 ansatte og omtrent halvparten med en bakgrunn innen skole eller barnehage. Les mer på www.ist.com.