IST Læring

Tilrettelegging og dokumentasjon av læring

IST Læring er en moderne og åpen læringsplattform som hjelper lærere, elever, skoleledere og foresatte med å håndtere de daglige utfordringene i skolen. Her får læreren støtte for sin planlegging, undervisning og vurdering ut i fra kunnskapskravene i læreplanene. Her har eleven støtte gjennom tilgang til gode kommunikasjons- og arbeidsverktøy der de både kan se og levere inn oppgaver, samt se lærerens vurderinger. Mange funksjoner i løsningen er helt automatisert hvilket sparer mye arbeid og gir lærere og elever mer tid til det som er viktigst. Samtidig som det skapes forutsetninger for en bra og sikker dialog mellom skole og hjem.

IST Læring er fullt ut integrert med Google Suite for Education og Microsoft Office 365 – to av de mest fleksible, kraftfulle og moderne verktøy for samarbeid og kommunikasjon som finnes for
skolen i dag. Læreren kan dermed planlegge og gjøre vurderinger direkte i løsningen, i stedet for å måtte gå via overlappende funksjonalitet og unødvendige omveier. IST samarbeider med Skolon noe som sørger for at lærere og elever får rask og enkel tilgang til digitale ressurser innen læring. Allerede ved planlegging av aktiviteter i IST Læring kan læreren søke og velge passende læremiddel i Skolons brede tilbud.

Fordeler ved IST Læring

  • Alt på et sted
  • Planlegging og vurdering integrert med Google Suite for Education eller Microsoft Office 365
  • Effektiv og tidsbesparende gjennom automatiserte rutiner
  • Enkel og rask adgang til e-læremiddel
  • Forbedret kommunikasjon mellom elever, foresatte og lærere
  • Tilfredstiller krav til dokumentasjon
  • Bredt tjenestetilbud med alt fra driftstøtte og GDPR, til kurs og utvikling av lederskap i det nye digitale klasserommet
  • Funksjoner for Planlegging & Vurdering, Utviklingssamtaler, Elevkunnskap, Kvalitetsarbeid og Faglig utvikling
  • Gir en helhetlig løsning for pedagogisk oppfølging, kommunikasjon, samhandling og lagring
  • Gir eleven kompetanse på verktøy som de også kommer til å bruke i arbeidslivet

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på tlf 21 52 50 00, e-post salg@ist.com

Privacy Policy