IST Timeplan

I IST Timeplan finnes det funksjonalitet for enkel timeplanregistrering. Basert på fag- og timefordelingen fra IST Administrasjon, kan man enkelt registrere undervisning for klasser og lærere, samt tildele rom til undervisningen. Løsningen inneholder også funksjonalitet for kontroll av dobbeltlegging, samt mulighet for å lage prøvekalender. Den registrerte timeplanen danner grunnlaget for fraværsføring og vikarhåndtering. Timeplanregistreringen i IST Timeplan egner seg for mindre skoler på barne- og ungdomstrinnet. De registrerte timeplanene for klasser og lærere kan hentes inn i Outlook (eller andre kalendere som støtter iCal formatet), eller på smarttelefoner. På denne måten sikrer man at alle har tilgang til oppdaterte timeplaner, hvor som helst og når som helst.

Fordeler ved IST Timeplan

  • Enkel registering av timeplaner for din skole
  • Mulighet for rom- og ressursallokering
  • Funksjonalitet for prøvekalender
  • Vikarhåndtering
  • Fraværsføring
  • Rask og enkel tilgang til skolens timeplaner for elever, foresatte, lærere og administrasjon
  • Mulighet for å abonnere på timeplan i Outlook (iCal) og telefon
  • Dersom dere har behov for ytterligere funksjonalitet, anbefaler vi at dere også tar i bruk

Avansert timeplanlegging

Dersom din skole ønsker en bredere og mer avansert funksjonalitet, har vi markedets ledende verktøy for timeplanlegging.
Timeplanmodulen vil bli integrert i IST Administrasjon, slik at alle data som er nødvendig for timeplanarbeidet, er tilgjengelig. Timeplaner som er lagt i timeplanmodulen, vises for alle brukere i IST Administrasjon. Alle brukere har altså tilgang til oppdaterte timeplaner, hvor som helst og når som helst.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt oss på tlf 21 52 50 00, e-post salg@ist.com