Mer tid til det som er viktigst!

I dagens skole er tid en knapp ressurs. Tenk om du kunne få mer av den hver dag? Hva ville det gitt deg av muligheter som lærer og pedagog, og hva ville det bety for dine barn, elever og skolen din? Sannsynligvis mye. 

Mer tid til det som er viktigst!

I dagens skole er tid en knapp ressurs. Tenk om du kunne få mer av den hver dag? Hva ville det gitt deg av muligheter som lærer og pedagog, og hva ville det bety for dine barn, elever og skolen din? Sannsynligvis mye. 

Vi kan gi deg den tiden.

Det er egentlig ikke så vanskelig. Det handler om å gjøre ting litt annerledes. Tenke nytt. Ta administrasjon og planlegging for eksempel. I dag gjør du sannsynligvis mye manuelt, kanskje til og med i ulike system som ikke snakker sammen. Det tar tid og krefter som du sannsynligvis mye heller vil bruke på elevene dine. Med IST Everyday kan du gjøre nettopp det! Samtidig som alle de kjedelige, men nødvendige oppgavene, blir mye enklere.

Alt på et sted

Med IST Everyday får du en web-basert løsning som du har tilgang til hvor som helst og når som helst. 

Mer effektiv kommunikasjon

For å møte økte krav til åpenhet og dialog, er IST Everyday utviklet for effektiv kommunikasjon mellom ulike roller. Det er også lagt til rette for enkel og sikker kommunikasjon med øvrige interne system i virksomheten.  Foreldre forventer å bli både informert og involvert i hvordan barna utvikler seg i barnehagen og skolen. Med IST Everyday får du verktøy for bedre dialog, mer engasjement og bedre kommunikasjon uten å øke arbeidsmengden for de som arbeider i barnehagen eller skolen. Tvert imot så sparer de tid.

Forenkler det daglige arbeidet.

Riktig IT-støtte i det daglige arbeidet gjør hverdagen lettere for den som jobber i barnehage, skole og/eller SFO. Og jo bedre støtte man har til de daglige oppgavene, jo mer tid har man til barn og elever.

Enklere tilstedeværelse- og fraværsregistrering

  • Håndtering av timeplaner
  • Alltid oppdaterte klasse- og gruppelister
  • Planlegging og vurdering
  • Elev- og utviklingssamtaler
  • Oppfølging av IOP

    
Komplett støtte for utvikling og læring

Kunnskapsledelse er å lede endringsprosesser og å tidlig forstå nye forutsetninger og hva som kreves for å håndtere dem. IST hjelper deg i møte med en raskt skiftende verden. Våre verktøy danner tilsammen en komplett løsning for utvikling og læring. Bra for skolens ledelse, bra for de ansatte og viktigst av alt, bra for elevene.

Modulbasert og tilpasset virksomhetens behov

IST Everyday består av et stort antall moduler som kan kombineres for å støtte ulike prosesser, roller og typer virksomhet. Og uansett hvilke kombinasjoner du velger, så fungerer det som en enhetlig løsning.

Vil du vite hvordan vi kan hjelpe deg å få mer tid til det viktigste? 

Ta kontakt

Steinar Lien

Kontakt oss