Om IST

Om IST

Vårt formål

“The purpose with IST is to do something of importance to society.
To do that really well, is what matters to me.”

Björn Sundeby, eier og styrets leder

Historien om IST er ikke bare en fortelling om en bedrift, det er også en historie om grunnlegger og eier, Bjørn Sundeby. En energisk gründer med mange ideer og et sterkt driv for entreprenørskap. Allerede i 1982 forstod han at data og programmering var fremtiden. I over 30 år har IST hatt et tydelig fokus - å levere system og tjenester til skoler og kommuner. Arbeidet fortsetter og det samme gjør historien om IST. 

Kjerneverdier

Ærlig – vi er troverdige og pålitelige. Vi holder alltid våre løfter og vi lover aldri mer enn vi kan holde. Derfor både kan og vil vi ta ansvar for våre handlinger og beslutninger.
Profesjonell – vi er forretningsorinterte og arbeider alltid med kundefordeler og kundeverdier i fokus.
Kreativ – vi brenner for nye ideer. Vi utvikler, integrerer og finner stadig nye måter å bruke ny teknologi. Gjennom samarbeid og kommunikasjon utnytter vi på best mulig måte våre ressurser og utvikler hele tiden nye måter for å hjelpe skoler og virksomheter til å bli bedre og mer effektive.

Visjon

"Everyone is entitled to learn more."

Helt siden IST ble grunnlagt har vi hjulpet skoler og barnehager til å bli bedre og mer effektive. Vi mener at alle barn og elever har rett til en god skole og vi er forberedt på å bruke vår kunnskap og vårt engasjement til å virkeliggjøre denne visjonen. IST hjelper mennesker og organisasjoner med å utvikle seg og til å lære mer - nå og i fremtiden. 

Misjon

With our experience, knowledge and technology we empower learning, every day, everywhere.

Vår oppgave er å effektivisere hverdagen til alle som jobber i eller med skole og barnehage. Gjennom å lytte til våre brukere sikrer vi at vårt system og våre løsninger gir administratorer, rektorer, lærere, ledere, elever og foreldre, mer tid til det som er aller viktigst - barna våre. 

Korte fakta

Markeder: Norge, Sverige, Danmark og Tyskland
Ansatte: 470
Kontor: 9
Brukere: 5 millioner brukere i ca. 400 kommuner

Sosialt ansvar

Et sterkt sosialt ansvar gjennomsyrer alt vi gjør i IST. Vår tro og fremste kilde til motivasjon er at alle skal få muligheter til å utvikle seg og til å leve et meningsfullt liv. På egne vilkår og ut i fra sine egne forutsetninger.

Vi er TwISTers

Vi utretter store ting. Vi skriver koder som kan forandre verden. Vi lytter og lærere av våre brukere, mennesker som stoler på oss og våre løsninger. Vi utfordrer hverandre og vedtatte sannheter. Vi hjelper hverandre til å vokse og til å utvikle oss gjennom konstant læring. Vi er TwISTers. Du er velkommen til å bli en du også!

Welcome to our World

Tove Torstensson

Contact IST