Opplæring og prosjektledelse

Vi i IST tilbyr en rekke ulike tjenester. Gjennom våre innføringsprosjekter hjelper vi deg og din virksomhet til å bli mer effektive, frigjøre mer tid og skape økt kvalitet.

Opplæring og prosjektledelse

Vi i IST tilbyr en rekke ulike tjenester. Gjennom våre innføringsprosjekter hjelper vi deg og din virksomhet til å bli mer effektive, frigjøre mer tid og skape økt kvalitet.

Innføringsprosjekter

IST tilbyr en velprøvd og trygg prosjektmetodikk. Når du velger IST som leverandør av dine tjenester for oppvekstsektoren vet du alltid at du får prosjektledere med erfaring fra virkeligheten. Våre ansatte har kompetansen som skal til for å komme i havn med målsettingen din virksomhet har. Til forskjell fra de som kun leverer IT løsninger, har vi i IST kunnskap om den hverdag som møter sluttbrukerne. For oss er det hele forskjellen.

Skoleadministrasjon

IST tilbyr nå den mest intuitive og effektive løsning for skoleadministrasjon noensinne. I et veldefinert og tydelig prosjekt får vi deg i gang med vår nye generasjon løsning som sikrer høy datakvalitet, en mengde integrasjonsmuligheter og en lang rekke smarte funksjoner!

Ressurs og timeplanlegging

Vi tilbyr nå markedets mest sømløse timeplan og ressurshåndtering. Om du har store komplekse behov, eller bare utfordringer rundt romfordeling, har vi løsninger og kompetanse som hjelper deg til en effektiv hverdag. 

Barnehageadministrasjon

IST tilbyr nå hyllevare for å løse et heldigitalt opptak, fritt for papir og helt uten porto! Våre innføringsprosjekter setter din organisasjon i stand til å lykkes med løsningen, og å automatisere manuelle prosesser. Med et tydelig fokus på å gi innbyggerne en høy servicegrad er selvbetjening og smidig kommunikasjon nøkkelord i hele vår leveransekjede.

Ole-Christian Braathen

Kontakt IST

Vi svarer gjerne på dine spørsmål.