Tjenester

Tjenester

Opplæring 

 • Innføringsprosjekter
 • Skoleadministrasjon
 • Ressurs og timeplanlegging
 • Barnehageadministrasjon

Læring

 • Profesjonsutvikling
 • IKT i skole og barnehage
 • Vurderingspraksis
 • IOP

Tekniske tjenester

 • Integrasjon
 • FEIDE og MinID
 • Driftstjenester
 • Teknisk bistand

Kurs/Seminar

 • Åpne kurs
 • Tilpassede kurs etter behov
 • Workshops
 • Seminarer 
 • Kurskalender og påmelding
Mariann Smith

Kontakt IST