Events

VIGO Opplæring - Fortrinnssøkere WEB-kurs

Fra: 2 / 3 - 2021, kl 10:00

Til: 2 / 3 - 2021, kl 11:00

Hvor: Web-kurs

Det sendes ut en møte/teamsinnkalling via outlook til påmeldte deltakere

De som arbeider med fortrinns-søkere (fortrinn, min.språklig, individuell)

  • Gjennomgang av felter i 2S001 Søker og ønsker
  • 1S001 klasseordning med kvoter
  • 5S001 svarfrister og eget inntak
  • 5A034 oppdatere ønsker
  • Kjøring av 8A003/8A030

Book now