Events

VIGO Opplæring - Inntakssamling Søker og Elev

Fra: 22 / 1 - 2020, kl 10:00

Til: 23 / 1 - 2020, kl 16:00

Hvor: Fossekallen Konferansesenter

Prisen kan bli indeksregulert i januar

En grundig gjennomgang av data under skjermbildene Søker og Elev for å øke forståelsen og sammenhengen om hvordan data påvirker hverandre. Øke forståelsen av hvilke data som blir påvirket av rapporter i 5-menyen under «Kjøringer inntak».

 • VIGO Opplæring
  • Sammenhenger mellom Søker og Elev.
  • Sammenhenger mellom fylkesuavhengige data (elev/elevkurs) og fylkesavhengig data (elev2/elevkurs2).
  • Gjennomgang av utvalgte felter på søker/elev/elevkurs.
  • Rettsberegning, hvordan denne fungerer og hva som påvirker den.
  • Bruk av grid, som f.eks 2S006.
  • Eksport til Excel fra grid, samt fra logger.

Book now