Events

VIGO Opplæring - Utvalgte arb.oppgaver etter DSF vask og søknadsfrist - WEB-kurs

Fra: 3 / 3 - 2021, kl 14:00

Til: 3 / 3 - 2021, kl 15:00

Hvor: Web-kurs

Det sendes ut en møte-/teamsinnkalling via outlook til påmeldte deltakere

De som jobber med eller ønsker kjenne til noen utvalgte arbeidsoppgaver etter DSF vask og søknadsfrist

  • Kjøring av 5A029 oppdatere elevers adresse
  • Finne og kontrollere elever uten kvoter
  • Kjøring av 5A019 oppdatere rett, kontrollere de med endret elev-rett
  • Tilflyttere som ikke er søkere i eget fylke
  • Gjennomgang av 2A008 opprette landslinje søkere
  • Kjøring av 5A003 konvertering av elever med nytt fødselsnummer

Book now