Events

VIGO Skole for fylkesbruker - WEB-kurs

Fra: 19 / 1 - 2021, kl 10:00

Til: 19 / 1 - 2021, kl 11:00

Hvor: Web-kurs

Påmeldingsfrist fredag 15.01 kl. 12.00. Det sendes ut en møteinnkalling via outlook til påmeldte deltakere etter påmeldingsfristen. Kurset avholdes på Teams.

Fylkesbrukere i VIGO Skole som arbeider med fag og karakterer fra grunnskolen.

Fag og karakterer fra Grunnskolen:

·Hvordan skolen laster opp filer og ser feilmeldinger i VIGO Skole

· Hvordan skolen registrer elever og fag, for skoler uten skolesystem

· Hvordan fylket laster inn filer i VIGO Skole

· Hvordan fylket laster inn filer via 6S002 i VIGO Opplæring

· Hvordan fylket oppdaterer kompetansebevis via 6S002 i VIGO Opplæring

Book now