Trøndelag velger IST Everyday for videregående skole

Trøndelag velger IST Everyday for videregående skole

Trøndelag velger IST Everyday for videregående skole

18 / 3 - 2019

Trøndelag fylkeskommune velger edtechselskapet IST som leverandør av skoleadministrativ løsning til sine mange videregående skoler. Løsningen digitaliserer lærerens og elevenes skolehverdag og bidrar til et bedre samarbeid mellom rollene. 

– Det føles fantastisk bra. At Trøndelag velger oss som leverandør er en bekreftelse på at vi har det som trengs, både skoleerfaring og brukervennlige, sikre IT-system som tilfredsstiller skolens behov, sier Tove Torstensson, administrerende direktør i IST. 

Mobiltilpassede tjenester
Løsningen som er anskaffet er IST Everyday, en skytjeneste som digitaliserer skolens administrasjon og gir støtte for læring og timeplanlegging. Totalt vil 32 videregående skoler og ca. 18 500 elever i fylkeskommunen kunne ta nytte av de funksjoner som er koplet til det nye systemet.  

Lærer kan blant annet føre fravær, registrere karakterer, få oversikt over timeplaner og aktiviteter samt få tilgang til klasse- og gruppelister - på et og samme sted. Eleven får tilgang til oversikt over eget fravær, karakterer og timeplaner, i tillegg til digital håndtering av fagvalg, direkte via mobilen.

Avtalen har en verdi på ca. 18 MNOK og løper over minst tre år. Det nye systemet skal tas i bruk fra 1. August 2019.  

– Vi ser frem til å etablere et godt samarbeid. For Trøndelag fylkeskommune er det viktig med en fleksibel samarbeidspartner som samtidig leverer løsninger med høy tilgjengelighet og sikkerhet. Dette skal vi gjøre alt for å leve opp til, sier Tove Torstensson. 

Fordeler med IST Everyday

  • Moderne og skybasert løsning 
  • Alt på et sted
  • Automatiserte prosesser
  • Mer tid til det som er viktigst – elevene

For mer informasjon, kontakt gjerne:
Tove Torstensson, administrerende direkte IST NO, tove.torstensson@ist.com, +47 918 09 122