Varför har IST ett traineeprogram?

Varför har IST ett traineeprogram?

På IST vill vi säkerställa den kompetens som behövs för att stödja företagets framtid, samt edtech-industrins framtid. Vi vill attrahera och behålla de bästa och skarpaste och ge framtida ledare chansen att växa och utvecklas. För att kunna göra det har vi utvecklat vårt traineeprogram. 

Det 12 månader långa traineeprogrammet är utformat så att deltagarna får så många möjligheter att "learn more" som möjligt, och syftar till att ge dem nya insikter och erfarenheter från olika affärsområden, avdelningar, marknader och länder. Alla traineer är anställda från dag ett och tillbringar fyra dagar i veckan med att arbeta i en vanlig roll hos företaget. Den sista dagen lägger de tid på sina specifika traineeuppdrag och arbetar tillsammans i mindre grupper. För de som vill finns det möjlighet för alla traineer att tillbringa en tid under året i ett annat team eller på ett av våra andra kontor, för att stödja utvecklingen av en samarbetskultur och skapa ett personligt nätverk inom företaget. 

Maskininlärning och artificiell intelligens 
Programmet accepterar både studenter som nyligen har tagit examen och letar efter sin första yrkesroll, liksom unga medarbetare som redan anställda vid IST och vill utvecklas i sin roll. Rekryteringsprocessen är mycket selektiv, och inkluderar både en ansökan, intervjuer och ett praktiskt test. Det spelar dock ingen roll var traineerna befinner sig - alla deltagare är utspridda på alla IST-kontor. De veckovisa mötena för de mindre grupperna sker med hjälp av videokonferensverktyg, och alla traineer möts i några dagar flera gånger under året för att delta i olika inlärningsmoduler. 

2019 års projekt fokuserade på artificiell intelligens, maskininlärning och big data. Traineerna arbetade för att hitta sätt att använda denna banbrytande teknik för att göra positiva förändringar inom utbildningsområdet. 

En lärprocess 
Under hela programmet lär traineerna känna IST, våra medarbetare och processer, samt får utbildning på jobbet. Varje trainee tilldelas en personlig mentor som följer deras framsteg och tar rollen som en personlig guide under hela programmet. Traineerna deltar också i flera inlärningsmoduler, som hjälper dem att närma sig sina utmaningar och uppgifter och uppmuntrar dem att tänka på nya sätt. Dessa moduler omfattar utbildning om innovation och kreativa processer, hur man skapar affärsplaner, konceptutveckling, projektledning och grupputveckling. 

Ansvarig för programmet är Sinead Jacobsson, talent and learning coordinator vid IST, och Lucas Grind, en konsult som specialiserat sig på kreativa processer och innovation. 

Är du nyutexaminerad och vill ta ett första steg i karriären? Vill du veta vad tidigare traineer har att säga om programmet? Gå till vår karriärwebbplats för att läsa mer