Så undviker du att ditt system blir överbelastat

Så undviker du att ditt system blir överbelastat

När allt fler skolor går över till distansundervisning sker en enorm ökning av användare och trafik på skolans digitala plattformar. Trots noggranna förberedelser och fortsatt intensivt arbete kommer kapaciteten inte hålla till 100%. Det finns dock en del du som huvudman, skolledare eller lärare kan göra för att minska belastningen på systemet och undvika de mest akuta problemen.

Tipsen är uppdelade efter roll, med tips för huvudmän och skolledare, tips för lärare och generella tips som alla kan använda sig av. Informationen baseras på material från Swedish Edtech Industry.

Tips för huvudmän och skolledare

  • Tänk på tiden! Under dagtid är det flera som är online, så kapaciteten i systemen är mer begränsat. Om du behöver göra uppgifter på förvaltningsnivå, t.ex. att ta ut statistik eller köra rapporter, försök göra det senare på eftermiddagen för att tillåta lärarna att jobba.
  • Schemalägg smart. Försök att schemalägga mjukvaruuppdateringar till kvällar och nätter, och lektioner så att alla börjar på lite olika tider. Då blir systemet inte överbelastat över att alla loggar in samtidigt.
  • Begränsa det du kan. Om alla elever har ett eget konto, se över möjligheten att bara vara inloggad på ett ställe i taget. Om det finns möjlighet att arbeta i offlineläge i något av dina system, se till att ha det påslaget och tipsa andra om samma sak.

Tips för lärare och pedagogisk personal

  • Håll ihop! Kommunicera med dina kollegor och dela med dig av alternativa lösningar och tips. Tillsammans blir det enklare att hitta rutiner och strategier som fungerar för alla.
  • Tänk på den digitala mötesetiken. Om möjligt, dela upp klassen i mindre grupper för digitala möten, både för att kunna strukturera upp dem enklare och för att inte överbelasta nät och plattform. Prioritera antingen skärmdelning eller att ha kameran på, och sätt regler för när eleverna ska använda sin kamera – ju fler som streamar rörligt material samtidigt, desto långsammare riskerar allt att gå!
  • Optimera mera. Planera dagen så att du kan fördela trafiken under hela dagen. Till exempel kan du ladda upp nästa dags arbete på kvällen, eller ladda ner dokument du behöver på morgonen så att du sen kan nå dem i offlineläge (om det finns tillgängligt). Dela länkar till existerande material istället för att ladda upp hela filen igen. Använd PDF för bilder för att göra dem mer lätthanterliga.

Generella tips

  • Ta det lugnt. Ibland kommer det att gå långsamt. Om du behöver byta verktyg för att saker ska funka, välj ett annat säkerställt verktyg.
  • Ha en plan B. Ha en plan B för alternativa kommunikationsvägar, se till att listor till kollegor och vårdnadshavare kan finnas tillgängliga vid behov, eller ett ”nödnätverk” som ingen annan kan använda sig av.
  • Använd den support som finns! Se till att alla vet vilka som kan hjälpa, med vad, och hur man når dem, till exempel genom ett dokument med vanliga frågor och kontaktuppgifter. Sociala medier kan också vara ett sett att hitta mer generella tips och tricks – på Facebook finns till exempel grupperna Distansundervisning i Sverige och Fjärrundervisning – Sharing is caring som är riktade till lärare som distansundervisar.

Det krävs kanske lite extra tålamod eller kreativitet ibland för att få saker att fungera. Säkert är – vi löser det tillsammans!