EduCloud

Tillgängliggör skoldata för tjänsteleverantörer, säkerställer rättighetsstyrningen för huvudmän.
 

EduCloud

Tillgängliggör skoldata för tjänsteleverantörer, säkerställer rättighetsstyrningen för huvudmän.
 

EduCloud möjliggör en säker och kontrollerad datahantering mellan olika intressenter i skolans digitala ekosystem. Tjänsten, som är molnbaserad, följer dessutom den nya svenska standarden SS12000.  

Med pålitlig auktorisering och detaljerade inställningar för vilken data som exponeras ser EduCloud till att följa regelverk, samtidigt som tjänsteleverantörer får central tillgång till information på nationell nivå. 

Korrekt information till den som har rättighet och behov.
Förenkla informationsutbyte mellan aktörer.
M En enda integrationspunkt mot alla IST-system.

För tjänsteleverantörer

1Möjlighet för dig som digital tjänsteleverantör att skapa mervärde i dina tjänster genom att få tillgång till skoldata.

1All dialog mellan dig som EduCloud-ansluten tjänsteleverantör och kommunen sker direkt/utan inblandning av IST.

1 Få ut data via API:er enligt SS12000-standard och SCIM.

1 Erhåll automatiskt SSO mot IST-system genom att implementera SkolID som inloggningsmetod i er tjänst.

För kommuner och skolhuvudmän

1Via EduCloud tillgängliggörs er information för de tjänsteleverantörer ni upphandlat.

1 Du som huvudman styr själv vilka leverantörer som har tillgång till vilken data och hur länge.

1Tjänsten gör det enkelt att styra vilken information som blir tillgänglig vilket underlättar GDPR-ansvaret.

IST Everyday

IST Everyday består av produkterna IST Administration, IST Lärande, IST Schema och IST Home.

Alla produkter är utvecklade för en allt mer digitaliserad skola och värld. Varje produkt är uppbyggd av applikationer, tjänster och integrationer som kan kombineras för att passa olika verksamheter och roller. Och samtidigt fungera som en sammanhållen, enhetlig och fullt ut integrerad lösning.

Läs mer om IST Everyday och SkolID.

EduCloud som PDF.

Här kan du ladda ner och läsa vår broschyr om EduCloud. Klicka på bilden för att öppna som PDF i nytt fönster.

Kontakta din kundansvariga!

Kontakta oss för mer information om EduCloud