Utbildningar

Extens: Inför SCB-export 15 oktober Grundskola

Från: 10 / 9 - 2020, kl 9:00

Till: 10 / 9 - 2020, kl 12:00

Var: Online

En utbildning som ger dig kunskapen om vad som krävs för att säkerställa att inlämningen av elevstatistiken till SCB blir korrekt och komplett från början. Slipp felmeddelanden vid inlämnandet!

Målgrupp: Central och/eller lokal Extens-administratör med skrivbehörighet i systemet.
Format: Lokal ”på-plats-utbildning” (vid online-leverans endast visning utan deltagarövningar) Plus-förutsättningar vid ”på-plats-utbildning”: Tillgång till kursdatorer som ger möjlighet till övningar i reellt program och inläggning av övningsdata.

Utbildningsinnehåll:
- Genomgång förutsättningar för årets insamling
- Hur du kontrollerar korrekt enhetsdata i Extens
- Vilka kontroller du behöver göra för att säkerställa korrekt elevdata
- Hur du hanterar integrerade särskoleelever för statistikinlämningen
- Redovisning av elevs fritidshemsplacering
- Säkerställa korrekta ämnes- och språkkoder
- Hantering av modersmål, minoritetsspråk och svenska som andraspråk
- Registrering av åtgärdsprogram och särskilt stöd
- Kontroll av exportfil, export samt sändlistor i Extens
- Kort om insamling pedagogisk personal (kräver separat Extens-modul)

Antal platser: 30
Förkunskaper: Genomgått utbildningen Bas dag 1 & 2 Grundskola, eller minst 8 månaders dagligt arbete i Extens.
Tidsomfattning utbildningen: 1 dag

 

Boka nu