Utbildningar

Extens Systemansvarig dag 1 & 2

Från: 19 / 8 - 2020, kl 9:00

Till: 20 / 8 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Den här bas-utbildningen vänder sig till dig som är utsedd att vara system-/rutinansvarig för Extens i din kommun eller på din skola. 
Du får lära dig mer om;

  • Systemansvariges vardag
  • Licenser
  • Behörighetsprogrammet
  • Personregister/RSV
  • Databas-hantering och mycket mera.

Antal platser: 30
 

Boka nu