IST Administration - Förskola/Fritidshem

IST Administration - Förskola/Fritidshem

IST Administration

IST Administration för Förskola & Fritidshem ger kommunen full kontroll på alla administrativa processer och alla ingående enheter.  Här finns också funktioner som gör det lättare för vårdnadshavare och administratörer att kommunicera med varandra på ett effektivt och säkert sätt. Här finns också funktioner som underlättar administratörens dagliga arbete genom att listor, fakturor, meddelanden till vårdnadshavare och liknande rutinuppgifter kan göras snabbt och enkelt. Administratören kan även kommunicera med vårdnadshavarna via post, e-post eller SMS i processens olika faser. Lösningen ger verksamhetsansvariga en tydlig helhetsbild och verktyg för att göra den dagliga verksamheten maximalt effektiv. Alltid tillgängligt, lätt att använda och mycket effektivt. IST Administration för Förskola & Fritidshem vänder sig till rollerna Barn & Elev, Lärare & Pedagog, Vårdnadshavare samt Ledning & Administratör.

Fördelar med IST Administration

 L Modern och molnbaserad
L Allt på ett ställe
L Automatiserade processer
L Mer tid till det som är viktigast - Barnen & Eleverna

 

Applikationer - bas

1 Person
1 Organisation
1
1 Personal
1 Myndighetsrapportering

Applikationer - tillval

1 Utbud & Ansökan
1 Lämna & Hämta
1 Analys
1 Ekonomistyrning
1 Fakturering

Kontakta din kundansvariga!

Vill du veta mer?