IST Administration - Grundskola

IST Administration - Grundskola

IST Administration

IST Administration för Grundskola ger en effektiv hantering av grundskola på alla nivåer. Produkten är en användarvänlig och rollbaserad lösning som ger stöd i alla processer – hela vägen från årsplanering till daglig administration i skolan. IST Administration för grundskolan är en lösning som ger bättre hantering, bättre datakvalitet och som samtidigt förenklar det dagliga arbetet eftersom data registreras centralt och återanvänds lokalt. Smarta processer säkerställer att nödvändiga uppgifter registreras, samtidigt som de stora och tunga processerna är helt automatiserade. Du som elev, förälder eller lärare kan tryggt göra frånvaroanmälan, hantera skolval och kommunicera – allt via en inloggning.

 IST Administration för Grundskola vänder sig till rollerna Elever, Lärare & Pedagog, Vårdnadshavare samt Ledning & Administratör.

Fördelar med IST Administration

 L Modern och molnbaserad
L Allt på ett ställe
L Automatiserade processer
L Mer tid till det som är viktigast - Eleverna

Applikationer - bas

1 Person
1 Organisation
1 Elever
1 Klasser
1 Grupper
1 Timplaner
1 Läsårsplanering
1 Personal
1Myndighetsrapportering

Applikationer - tillval

1 Skolval
1 Skolbyte
1 Skolkö
1 Valhantering
1 Betyg
1 Nationella prov
1 Närvaro & Frånvaro
1 Ledighetsansökan
1 Analys
1 Ekonomistyrning
1 Kommunikation
1 IST Medgivande
 

Kontakta din kundansvariga!

Vill du veta mer?