Utbildningar

Grundutbildning IST Lärande för administratörer

Från: 22 / 9 - 2020, kl 9:00

Till: 22 / 9 - 2020, kl 12:00

Var: Online

En webbutbildning, som ger en överblick av hur IST Lärande påverkas av andra produkter såsom IST Administration och Google Classroom. Utbildningen ger också konkreta tips om hur arbetet kan förberedas i IST Lärande för att underlätta för lärare. Huvudmålet med utbildningen är att öka förståelsen för hur god planering, framförhållning och kunskap om hur problem kan rapporteras kan påverka användandet av IST Lärande positivt. 

Efter avslutad kurs ska du ha fått tillgodgöra dig kunskaper om:

  • Kopplingen mellan IST Lärande och Extens/IST Administration och Google
  • Tips som underlättar pedagogernas arbete
  • Smidig rapportering gällande IST Lärande

Antal platser: 30
 

Boka nu