IST Administration - Gymnasieskola

IST Administration - Gymnasieskola

IST Administration

IST Administration för Gymnasieskola ger en effektiv hantering av gymnasieskola på alla nivåer. Produkten är en användarvänlig och rollbaserad lösning som ger stöd i alla processer – hela vägen från årsplanering till daglig administration i skolan. IST Administration för gymnasieskolan är en lösning som ger bättre hantering, bättre datakvalitet och som samtidigt förenklar det dagliga arbetet eftersom data registreras centralt och återanvänds lokalt. Processerna säkrar att alla nödvändiga uppgifter registreras i den process där de uppstår, samtidigt som de stora och tunga processerna är automatiserade. IST Administration för Gymnasieskola vänder sig till rollerna Elever, Lärare & Pedagog, Vårdnadshavare samt Ledning & Administratör.

Fördelar med IST Administration

 L Modern och molnbaserad
L Allt på ett ställe
L Automatiserade processer
L Mer tid till det som är viktigast - Eleverna

Applikationer - bas

1 Person
1 Organisation
1 Elever
1 Klasser
1 Grupper
1 Timplaner
1 Läsårsplanering
1 Personal
1Myndighetsrapportering

Applikationer - tillval

1 Valhantering
1 Antag
1 KAA
1 Regional Samverkan
1 Betyg
1 Nationella prov
1 Närvaro & Frånvaro
1 Ledighetsansökan
1 Analys
1 Ekonomistyrning
1 Kommunikation
1 IST Medgivande
 

Kontakta din kundansvariga!

Vill du veta mer?