Utbildningar

IST Administration bas Grundskola

Från: 1 / 9 - 2020, kl 9:00

Till: 1 / 9 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Grundutbildning för dig som är administratör i IST Administration för grundskola. 

Vi följer skolans arbetsgång från grunden, allt för att arbetet ska vara så arbetsbesparande, korrekt och rättssäkert som möjligt. Administrationen av en skola är ett krävande arbete som måste bygga på förståelse för de processer som ligger till grund för verksamheten.

Utbildningen kommer att ge dig:
-    En förståelse för hur IST Administration är uppbyggt
-    Kunskap om grundläggande funktioner och processer
-    Ett arbetssätt för en effektiv elev-, personal- och grupphantering

Antal platser: 30
 

Boka nu