Utbildningar

IST Administration för Förskola & Fritidshem, för administratörer

Från: 27 / 10 - 2020, kl 9:00

Till: 27 / 10 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Vi börjar med en övergripande genomgång av systemet. Därefter går vi igenom arbetsgången från grunden.  För att genomföra processerna på ett funktionellt sätt är det viktigt att ha förståelse för de flöden som ligger till grund för de olika verksamhetsformerna. Vi går igenom placeringsprocessen från att hantera köansökan, placeringar, inkomst- och schemaändring fram tills placeringen sägs upp av vårdnadshavaren. 

Efter avslutad kurs ska du ha fått tillgodgöra dig kunskaper om: 

  • Hantera köansökan (godkänna, skicka erbjudande, placera)
  • Hantera placeringar (godkänna schema- och inkomständring, ändrad grund för placering, uppsägning)
  • Hantera rapporter
  • Övergripande genomgång av hur systemet är uppbyggt
  • Gå igenom grundläggande funktioner och flöden
  • Personöversikt
  • Notifieringar (utskriftskö)

Antal platser: 30
 

Boka nu