Utbildningar

IST Administration: Inför SCB-export 15 oktober Grundskola

Från: 3 / 9 - 2020, kl 9:00

Till: 3 / 9 - 2020, kl 12:00

Var: Online

En utbildning som ger dig kunskapen om vad som krävs för att säkerställa att inlämningen av elevstatistiken till SCB blir korrekt och komplett från början. Slipp felmeddelanden vid inlämnandet!

Målgrupp: Central och/eller lokal administratör med skrivbehörighet i systemet.
Format: Online, presentation och visning sker i demo-miljö av IST Administration (uppföljning för genomgång 1 tim av deltagares egen systemmiljö bokas separat).

Utbildningsinnehåll:
- Genomgång förutsättningar för årets insamling
- Vilka olika filer ska skapas och vilka data innehåller de
- Genomgång av innehåll per exportfil
- Vilka data som automathämtas och vad som måste kontrolleras/kompletteras
- Hur du hanterar integrerade särskoleelever för statistikinlämningen
- Redovisning av elevs fritidshemsplacering
- Säkerställa korrekta språkkoder
- Hantering av språkval och modersmål för GR-elev jämfört med GRS-elev samt relevanta årskurser.
- Registrering av åtgärdsprogram och särskilt stöd
- Uttag och kontroll av exportfiler

Antal platser: 30
Förkunskapskrav: Genomgått Bas-utbildning IST Administration för administratör med Central behörighet eller minst 8 månaders dagligt arbete med elevadministration i IST Administration.
Tidsomfattning utbildningen: Halvdag

Boka nu