Utbildningar

IST Administration för Systemansvariga

Från: 10 / 9 - 2020, kl 9:00

Till: 10 / 9 - 2020, kl 16:00

Var: Online

Grundutbildning för dig som är systemansvarig i IST Administration.

Vi går igenom de uppgifter och moment som ingår i rollen som systemansvarig. Några exempel är:
- Konton och behörigheter
- Centrala hantering; register, timplaner och läsårskalender
- Befolkningsimport
- Skolpliktsbevakning
- Exporter, importer och integrationer
- Rutiner för information om nyheter och gemensamma arbetssätt

Utbildningen kommer att ge dig:
- Verktyg för ditt arbete som systemansvarig
- En förståelse för hur IST Administration är uppbyggt
- Kunskap om grundläggande funktioner och processer
- Ett arbetssätt för en effektiv elev-, personal- och grupphantering

Antal platser: 30
 

Boka nu