Utbildningar

IST Analys Workshop Gymnasium

Från: 26 / 1 - 2021, kl 9:00

Till: 26 / 1 - 2021, kl 16:00

Var: Stockholm

En workshop för dig som jobbar med IST Analys på gymnasiet. Under dagen arbetar du med att ta fram din egen statistik kring t. ex. nationella prov, betyg, examensbevis, poängsnitt, behörighet, närvaro- och frånvaro. Vi diskuterar tillsammans vilka urval som ska göras och hur du kan presentera dina data på bästa sätt.

Förkunskaper: Basutbildning i IST Analys

Notering: Arbete med egen data.

Antal platser: 7
 

Boka nu