IST Everyday

IST Everyday består av flera produkter. IST Administration, IST Lärande, IST Schema, Educloud, SkolID och IST Home. Med marknadens modernaste produkter för skoladministration, en lärplattform samt ett effektivt stöd för schemahantering, kan vi ge dig som arbetar inom skolan och förskolan de verktyg du behöver för att möta de dagliga utmaningarna på bästa möjliga sätt. IST Everyday finns för verksamheterna Förskola & Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Musik & Kultur och Vuxenutbildning & SFI.

IST Everyday

IST Everyday består av flera produkter. IST Administration, IST Lärande, IST Schema, Educloud, SkolID och IST Home. Med marknadens modernaste produkter för skoladministration, en lärplattform samt ett effektivt stöd för schemahantering, kan vi ge dig som arbetar inom skolan och förskolan de verktyg du behöver för att möta de dagliga utmaningarna på bästa möjliga sätt. IST Everyday finns för verksamheterna Förskola & Fritidshem, Grundskola, Gymnasieskola, Musik & Kultur och Vuxenutbildning & SFI.

Enhetlig och integrerad lösning

Alla produkter i IST Everyday är utvecklade för en allt mer digitaliserad skola och värld. Varje produkt är uppbyggd av applikationer, tjänster och integrationer som kan kombineras för att passa olika verksamheter och roller. Och samtidigt fungera som en sammanhållen, enhetlig och fullt ut integrerad lösning.

Våra produkter är  molnbaserade och uppbyggda av ett antal applikationer och tjänster. Alla produkter kan också innehålla kompletterande lösningar och integrationer från utvalda samarbetspartners. De olika delarna kombineras sedan för att passa olika funktioner, roller samt verksamheter och fungerar som en enhetlig lösning.

Allt på ett och samma ställe

Med ISTs produkter har du all funktionalitet på ett och samma ställe som nås via en enda inloggning och är åtkomliga närhelst användarna behöver det. De flesta processer är automatiserade vilket minimerar den manuella hanteringen. För att möta en allt mer komplex vardag är produkterna utvecklade för att effektivisera och förenkla kommunikation mellan olika roller som finns i verksamheten.

ISTs tjänsteutbud växer kontinuerligt och består idag dels av produktnära utbildnings- och supporttjänster, dels av mer verksamhetsnära tjänster kring kvalitetsarbete, verksamhetsutveckling och det nya ledarskapet. Vårt nätverk växer ständigt och vi knyter kontinuerligt till oss nya värdefulla kompetenser och produkter. Det innebär att du som kund och användare kan dra nytta av ytterligare hundratals lösningar och integrationer från våra många samarbetspartners. Med IST vid din sida är du redo att möta skolans många utmaningar med nya krafter och förmågor – nu och i framtiden.

Kontakta din kundansvariga!

Vill du veta mer om IST Everyday?