IST Everyday Services

IST Everyday Services

IST Everyday Services

IST Everyday Services består av olika tjänster med rätt nivå av informationsdelning och kommunikation mellan hem och skola. IST Everyday services är ett antal lösningar som servar alla delar i en elevs vardag. Exempelvis EduCloud, SkolID och IST Foto.

EduCloud

SkolID

IST Foto

IST Medgivande

Svante Erwing

Kontakta oss för mer information om IST Everyday Services