Utbildningar

IST Förskola och fritidshem för systemadministratörer

Från: 17 / 9 - 2020, kl 9:00

Till: 17 / 9 - 2020, kl 16:00

Var: Online

I denna kurs går vi igenom de moment som en systemadministratör behöver kunna. Ni lär er bland annat kontohantering, användarroller, handläggargrupper, ansökningsformulär, inställningar, systemregister, prognoser, schemalagda jobb, e-arkiv, utskriftskö.

Efter avslutad kurs ska du ha fått tillgodgöra dig kunskaper om:

  • Rollhantering
  • Notifieringar
  • Ändra inställningar/ansökningsformulär
  • Hantera utbud
  • Administrera taxekategorier och geografiska områden   

Antal platser: 10
 

Boka nu