IST Lärande för elev

Effektivt kommunikations- och arbetsverktyg

IST Lärande för elev

Effektivt kommunikations- och arbetsverktyg

Effektivt kommunikations- och arbetsverktyg

IST Lärande är ett effektivt kommunikations- och arbetsverktyg för elever. Inloggad i IST Lärande kan eleverna själva se sina bedömda uppgifter, omdömen, publicerade extra anpassningar, betygsvarningar och åtgärdsprogram. De kan även se dokumentationen från utvecklingssamtalen och har en länk till Google Classroom eller Microsoft Teams. Som elev får du en möjlighet att kontinuerligt se hur du ligger till och ges på så sätt en chans att påverka dina betyg i tid.
 

Integrerat med Google Classroom och Microsoft Teams

Tack vare att IST Lärande integrerar med Google Classroom och Microsoft Teams så får du som elev full överblick över dina uppgifter och på ett och samma ställe. Med denna översikt blir det enklare att planera och genomföra ditt skolarbete. 

Som elev kan du besvara dina uppgifter digitalt, diskutera med lärare och andra elever i Google Classroom eller Microsoft Teams, samtidigt som du får tillgång till utvecklingssamtal, uppsatta mål och bedömningar så att du kan fortsätta att utvecklas och nå dina mål.

Alla uppgifter på ett och samma ställe

Effektivt kommunikations- och arbetsverktyg för elever

1 Åtkomst till uppgifter digitalt

1 Möjlighet att besvara uppgifter digitalt

1 Se omdömen, bedömningar och stödinsatser

1 Diskutera med lärare och andra elever i Google Classroom eller Microsoft Teams.

Samarbeta med dina klasskamrater

Som elev kan du se dina omdömen, bedömningar och stödinsatser. Det ger dig en inblick i hur du ligger till och ges på så sätt en chans att påverka dina betyg i tid. Som elev kan du vara säker på att snabbt och enkelt hitta dina uppgifter och på ett smidigt sätt samarbeta med dina klasskamrater. Du kan även få möjlighet att själv bedöma dina insatser för en specifik uppgift som din lärare har delat med dig.