IST Lärande för Lärare & Pedagoger

En digital plattform

IST Lärande för Lärare & Pedagoger

En digital plattform

Digital plattform

IST Lärande ger dig som lärare ett stöd hela vägen, från planering till undervisning och bedömning. Elever och lärare interagerar och producerar innehåll samtidigt som planering, uppföljning och dokumentation om eleven samlas på ett och samma ställe.

Då lärplattformen är integrerad med Skolverkets läroplaner kan du smidigt hämta läroplansinnehåll och via Google Classroom/Microsoft Teams så kan du skapa dokumentation för formativ bedömning. Därmed får du ett kraftfullt verktyg för att bedöma och utvärdera eleverna på ett strukturerat och säkert sätt.

Plattformen är helt digital, vilket innebär att du även kan använda digital kurslitteratur och digitala uppgifter från integrerade innehållsleverantörer i dina planeringar och uppgifter.

Integrerat med Google Classroom och Microsoft Teams

Som lärare kan du skapa uppgifter med det innehåll som passar din undervisning och distribuera dem digitalt genom Google Classroom eller Microsoft Teams. Gör dina formativa bedömningar på inlämnade uppgifter enligt Skolverkets läroplan och dela resultatet till elev och vårdnadshavare. Med IST Lärande kan du vara trygg med att alla elever fått ta del av uppgiften och vilka elever som skickat in uppgiften.

Planeringar

Skapa och samla dina planeringar på ett och samma ställe så att du snabbt hittar det du letar efter när du behöver det. Använd Skolverkets läroplan när du skapar din planering så att du som lärare kan känna dig trygg i att du har täckt in läroplanens innehåll. Inkludera dina elever i undervisningen genom att dela dina planer med dem. Skapa och ändra dina planeringar på ditt sätt och enligt dina preferenser.

Uppgifter

Skapa uppgifter med det innehåll som passar din undervisning och distribuera dem digitalt genom Google Classroom eller Microsoft Teams. Gör dina formativa bedömningar på inlämnade uppgifter enligt Skolverkets läroplan och dela resultatet till elev och vårdnadshavare. Med IST Lärande kan du vara trygg med att alla elever fått ta del av uppgiften och vilka elever som skickat in uppgiften.

Omdömen

Skapa omdömen med utgångspunkt i Skolverkets läroplan och dela dessa med elever och vårdnadshavare. Du kan hela tiden se dina tidigare gjorda bedömningar, vilka kan användas som underlag för omdömen som du skapar.

Stödinsatser

Skapa, dela och följ upp stödinsatser som betygsvarningar, extra anpassningar, och åtgärdsprogram. Du kan dokumentera och följa upp elevers stödinsatser från skapande till dess att de avslutas. Detta gör att du som lärare har full kontroll på dina elevers behov.

Utvecklingssamtal

Bedömningar och omdömen som du och andra lärare har skapat samlas automatiskt på ett ställe, vilket sparar dig tid och arbete. Informera och låt elev och vårdnadshavare kommentera vad som kommer att diskuteras under utvecklingssamtalet.

Allt samlat på ett och samma ställe

1  Hitta snabbt dina planeringar, uppgifter, bedömningar, omdömen, stödinsatser och utvecklingssamtal när du behöver dem

1  Underlättar och effektiviserar dokumentation och kommunikation

Skapa uppgifter och distribuera dem digitalt via Google Classroom eller Microsoft Teams

1 Skapa formativa bedömningar på inlämnade uppgifter enligt Skolverkets läroplan och dela resultatet till elev och vårdnadshavare

1 Skapa omdömen med utgångspunkt i Skolverkets läroplan och dela med elever och vårdnadshavare