IST Lärande för Skolledare

Utveckla lärandet med IST Lärande

IST Lärande för Skolledare

Utveckla lärandet med IST Lärande

Utveckla lärandet med IST Lärande

Med IST Lärande kan du som skolledare och rektor följa elevernas utveckling ur ett bredare perspektiv och få möjlighet att utveckla lärandet. Genom att följa upp hur eleverna utvecklas på individ- respektive gruppnivå får du hjälp med att identifiera de elever som behöver extra stöd. Förutom att du får ett smidigt verktyg för resursplaneringen kan du exempelvis även se användarstatistik och administrera lärarbehörigheter.

Som skolledare/rektor kan du skapa, dela och följa upp åtgärdsprogram. När du arbetar med åtgärdsprogrammen i digital form har du koll på vilken status de har samt var du hittar dem.

Översikter och statistik

1 Tydliga översikter
1 Överblick över stödinsatser/extra anpassningar
1 Skapa, dela och följ upp åtgärdsprogram
1 Följ upp på grupp- och individnivå
1 Analysverktyg - Viktigt verktyg som visar förändringar från år till år eller termin till termin
1 Stöd för resursfördelning

Statistik

Rollen enhetsadministratör är avsedd för rektorer, speciallärare/-pedagoger eller annan personal som behöver överblicka eller stötta eleverna i deras bedömningar, omdömen, utvecklingssamtal eller stödinsatser. Via administratörsvyn nås statistik för de aktiviteter som har skapats på enheten. Det gäller aktiviteter för planeringar, uppgifter/bedömningar, omdömen och utvecklingssamtal.