Lärarfortbildning från IST

En utbildningsserie riktad mot kommuner och skolor.

Lärarfortbildning från IST

En utbildningsserie riktad mot kommuner och skolor.

Ny utbildningsserie

IST introducerar, tillsammans med meriterade lärarutbildare, en ny utbildningsserie riktad mot kommuner och skolor. Målet är att ge bättre möjligheter att möta utmaningen med exempelvis lärarbrist, rättssäker bedömning och synen på kunskap och undervisning. Utbildningarna har utvecklats av Sten Arevik, lektor i didaktik och en av Sveriges mest renommerade lärarutbildare. Han samarbetar med flera andra välkända lärarutbildare - Göran Svanelid, Ann S. Pihlgren, Eva Färjsjö och Mariann Kuusivuori.

Utbildningarna går att ta del av som enskilda föreläsningar eller mer fördjupande kurser som löper under längre perioder. Föreläsningarna passar exempelvis utmärkt för upptaktsdagar eller som inledning av studiedagar. Kurserna kan anpassas efter lokala förhållanden och behov.

Fyll i en intresseanmälan, för att få mer information om våra lärarfortbildningar nedan:

Intresseformulär

Läs mer om utbildningsserien Lärarfortbildning från IST genom att klicka här! 

Föreläsningar

1 Bedömning och betyg – vad gäller?
1 Hur kan du arbeta med IKT?
1 Källkritik, eller betydelsen av en kritisk blick
1 Med språket som kunskapsredskap
1 Hur gör vi när eleverna inte mår bra?
1 Studiestrategier och studieteknik
1 Ämnesdidaktik i valt ämnesområde
1 Introduktions- och inspirationsföreläsning för obehöriga lärare
 

Kurser

1 Förstelärarfortbildning
1 Bedömning och betyg
1 Psykosociala aspekter på lärararbetet
1 Didaktisk fördjupning
1 Agera behörigt

Agera behörigt 

En introduktion till läraryrket

För dig som är lärare i dag men saknar formell behörighet. Du som genomför utbildningen kommer att bli mer professionell i din roll som lärare, få en djupare kunskap om pedagogik och didaktik samt konkreta verktyg för att hantera olika klassrumssituationer du möter i din vardag.

Läs mer om Agera behörigt här!

Bedömning och betyg

Trygghet i läraryrket

Med tydligt avstamp i skolvardagen behandlas bedömning och betyg på ett praktiknära sätt. Kursen syftar till att ge en grundläggande struktur som svarar mot vad regelverket kräver - något som ger trygghet i läraryrket. Läraren är inte endast en kreativ pedagog, utan faktiskt också en tjänsteman med ett myndighetsuppdrag. Kursen har utvecklats av Sten Arevik, lektor i didaktik och en av Sveriges mest renommerade lärarutbildare.

Läs mer om bedömning och betyg här!

Oscar Burman

Vill du veta mer om Lärarfortbildning från IST? 

Kontakta Oscar.