Mässor

Här kan du träffa IST!

Mässor

Här kan du träffa IST!

E-legitimationsdagarna

10-11 september

Folkets Hus
Barnhusgatan 12-14
Stockholm

"E-legitimationsdagarna är ett samarbete mellan privat och offentlig sektor med målet att utbilda och inspirera kring lösningar som skapar ett inkluderande och säkert digitalt samhälle."

Klicka här för att läsa mer om E-legdagarna!

SETT

16-18 september

Ett nytt datum för SETT 2020 har nu presenterats och det blir den 16-18 september. 

Kistamässan
Arne Beurlings Torg 5
Kista

"SETT står för ”Scandinavian Education Technology Transformation” och är Skandinaviens största mässa och konferens för modernt och innovativt lärande. [...] SETT syftar till att skapa en arena för att belysa det främsta som händer i skolan i både digitala och andra verktyg för lärande och utveckling."

Klicka här för att läsa mer om IST på SETT!

Nordiska Skolledarkongressen

24-25 november

Ett nytt datum för Nordiska skolledarkongressen har presenterats, och det blir den 24-25 november. 

Svenska Mässan
Mässans gata/Korsvägen
Göteborg

"Nordiska Skolledarkongressen erbjuder kompetensutveckling, inspiration, nätverks- och affärsmöjligheter. Kongressen, som arrangeras vartannat år, vänder sig till rektorer, skolchefer, skolpolitiker och andra med intresse av och ansvar för skolutveckling."

Klicka här för att läsa mer om IST på Nordiska Skolledarkongressen!

Ida Claeson

Kontakta Ida för mer information