Resultat för 2017

Resultat för 2017

2017 blev ännu ett finansiellt bra år för edtechbolaget IST som fortsätter att ta marknadsandelar på samtliga hemmamarknader. Företaget växte med över 10 procent, levererade 10 procent i vinst, och har investerat 70 MSEK i nya produkter. Under 2017 har IST vuxit med omkring 100 personer och har nu över 400 medarbetare. Företaget gick in på en helt ny marknad, Tyskland, där man förvärvade bolaget RDT. IST gjorde ytterligare fyra förvärv under året i form delägarskap i Schoolido, Skolon och Jarocka i Sverige samt förvärv av UDDATA i Danmark. Planen är att anställa minst en person i veckan fram till år 2020 och att fortsätta växa, både organiskt och med förvärv.
 

Finansiella nyckeltal för 2017

1    Omsättning 386 MSEK (351 MSEK)
  Resultat EBITDA 36 MSEK (50 MSEK)
1    R&D-investeringar 70 MSEK (67 MSEK)
1    Försäljningstillväxt 10 % (7 %)

Viktiga händelser under året som gått

1  IST gick in på den tyska marknaden och förvärvade edtechbolaget RDT, Ramcke Datentechnic GmbH, med kontor i Neritz och Schmalkalden och 40 medarbetare.
1  Ytterligare fyra förvärv slutfördes under 2017; Partnerskap med Schoolido, Skolon och Jarocka i Sverige samt förvärv av UDDATA i Danmark.
1  Ett helt nytt affärsområde startades upp, IST Home, med fokus på hemmets roll i lärandeprocessen. I samband med etableringen öppnades nytt kontor i Linköping.
1  IST inledde ett tioårigt samarbete med Linnéuniversitetet och investerade 10 MSEK i forskning inom digitala lärandeprocesser.
1  Molnbaserade helhetslösningen IST Everyday lanserades med edtechprodukterna IST Administration, IST Lärande, IST Schema och IST Home.

Läs eller ladda ner ISTs Årsredovisning här

IST Annual Report 2017