Tjänster

Vi på IST erbjuder många olika tjänster. Vi hjälper dig och din verksamhet att bli mer effektiva, frigöra mer tid och energi och höja kvaliteten. 

Tjänster

Vi på IST erbjuder många olika tjänster. Vi hjälper dig och din verksamhet att bli mer effektiva, frigöra mer tid och energi och höja kvaliteten. 

Tjänster

På IST är vi specialister på tjänster för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasieskola, musik- & kulturskola samt vuxenutbildning. Vårt tjänsteerbjudande omfattar allt från skräddarsydda användarutbildningar och verksamhetsnära konsulttjänster, till kvalificerat tekniskt stöd och projektledning. Vi hjälper dig och din verksamhet att bli mer effektiva, frigöra mer tid och energi, och att höja kvaliteten. 

Administration

Vårt mål är att hjälpa våra kunder att öka effektiviteten i administrationen, förbättra kommunikationen och skapa nya möjligheter. Vi erbjuder tjänster inom:

* Projektledning
* Systemförvaltning och Processer
* Administration
* Analys
* Organisation och Schema
* Ekonomistyrning

Administration

Lärande

Vi hjälper er att bygga de nödvändiga funktionerna för att hantera en snabb och föränderlig omvärld. Våra verktyg och tjänster bildar ett heltäckande stöd för utveckling.

* Ledarskap och förändringsprocesser
* Projektledning
* Kvalitetsarbete
* Professionsutveckling
* Pedagogisk process

Lärande

Teknik & Drift

IST har en bred kompetens kring teknik och drift kopplat till era verksamhetssystem. Vi erbjuder en rad tjänster som ni kan använda  er av både om ni har drift i egen regi, i extern regi eller i ASP-drift från IST. Vi har många erfarna driftstekniker, integrationskonsulter och projektledare, de senare även med specifik kunskap inom   teknik, drift och integrationer.

* Projektledning
* Drift
* Integrationer
* Analys och Förstudier

Teknik & Drift

Utbildningar

Varje år erbjuder vi på IST en mängd olika utbildningar som genomförs i våra egna kurslokaler i Stockholm och Växjö. Våra utbildare har en bred erfarenhet av verksamheten de arbetar inom och en djup kompetens i hur våra system ska användas. Samtliga utbildningar kan även ske på plats hos er som kund om så önskas. Vi erbjuder självklart även anpassade utbildningar utifrån er specifika verksamhets behov.

* Utbildning på IST
* Utbildningar hos kund
* Kundanpassade utbildningar

Utbildningar

Kontakta din kundansvariga!

Kontakta IST